Home

Bestel
 

DE WERELD ACHTER ONS VOEDSEL

DE WERELD ACHTER ONS VOEDSEL

Uitgever Stichting WereldDelen
Paperback 72 pag.
Prijs 12,50

BESTEL

Kunnen we op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de aarde? Deze vraag staat centraal in het boekje
‘De WERELD achter ons VOEDSEL’.

In ‘De WERELD achter ons VOEDSEL’ wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt, nu en in de toekomst. In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie mis gaat en belangrijker nog, hoe het anders zou kunnen. Er zijn geweldige mogelijkheden om veel meer mensen te voeden met eenzelfde niveau van productie van gewassen; door het tegengaan van verspilling, het veranderen van eetpatronen en het voorkomen dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de voedselvoorziening.   

‘De WERELD achter ons VOEDSEL’ is rijk geïllustreerd en bevat veel cijfers en informatie over de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden om het recht op genoeg voedsel voor iedereen te garanderen.

De ‘WERELD achter ons VOEDSEL-QUIZ’, die bij dit boekje hoort, is een leuke test om te kijken hoeveel u al weet, of juist niet weet, van de wereld achter ons voedsel, voordat het op ons bord ligt. De Quiz kan onder meer gebruikt worden bij het organiseren van een Wereldmaaltijd, als lesmateriaal op scholen, bij bijeenkomsten, of gewoon als amuse bij een maaltijd met familie, vrienden of kennissen.

Verspreiding in België: uitgeverij@epo.be
www.epo.be