HomeWat is
de Wereldmaaltijd


De Wereldmaaltijd laat zien dat er meer dan genoeg voedsel is voor iedereen.
Op basis van cijfers van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft Stichting WereldDelen berekend wat iedere wereldbewoner elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie gelijk verdeeld zou zijn. Deze hoeveelheid voedsel hebben wij De Wereldmaaltijd genoemd.


De Wereldmaaltijd bestaat uit:

tarwe
267 gram
rijst (ongemalen)
282 gram
maïs
345 gram
gerst
53 gram
granen overig
61 gram
aardappelen
147 gram
knol/wortelgewassen overig
164 gram
sojabonen
101 gram
peulvruchten overig
27 gram
groenten
423 gram
fruit
247 gram
noten
17 gram
suiker/zoetstoffen
76 gram
specerijen
3,5 gram
plantaardige olie
60 gram
melk
288 gram
eieren
28 gram

Gebaseerd op FAO Food Balance Sheets 2011
Opbrengsten uit de volkstuinproductie zijn hierin niet opgenomen.

Vlees

In de Wereldmaaltijd is geen vlees en opgenomen. Dat is niet zonder reden gedaan. De productie van vlees zorgt namelijk voor een enorme verspilling van voedsel.

Voor het voeren van de veestapel worden veel landbouwproducten gebruikt die voor menselijke consumptie geschikt zijn. Afhankelijk van de soort veeteelt is voor 1 kilo vlees 3 tot 10 kilo graan, soja, tapioca, maïs e.d. aan veevoer nodig.
De grootschalige productie en consumptie van vlees zorgt dus voor een sterke afname van de hoeveelheid granen en andere voedingsproducten waar anders iedere wereldburger over zou kunnen beschikken.
Bijna een derde van de landbouwgrond in de wereld wordt nu gebruikt voor de teelt van voedergraan voor dieren in plaats van voor graan als voedsel voor mensen. Gevolg is dat miljoenen armen hun toevlucht moeten zoeken tot marginaal bouwland waardoor het voor hen steeds moeilijker wordt om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.
De grootschalige productie van vlees zorgt daarnaast nog eens voor allerlei andere schadelijke neven-effecten. Volgens het FAO-rapport, Livestock’s Long Shadow, is 18% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de veehouderij. Dat is meer dan de uitstoot door alle verkeer. De grootschalige productie van vlees vormt ook een aanslag op kostbare waterbronnen. Het is te voorspellen dat de beschikbaarheid van water in de toekomst alleen al vanwege de steeds toenemende vleesproductie een groot probleem gaat worden.

Stichting Werelddelen heeft ook berekend hoe de Wereldmaaltijd er uit ziet bij gebruik van 110 gram vlees per dag.

tarwe
211 gram
rijst
263 gram
maïs
155 gram
gerst
18 gram
granen overig
34 gram
aardappelen
128 gram
knol/wortelgewassen overig
114 gram
sojabonen*
30 gram
peulvruchten overig
21 gram
groenten
403 gram
fruit
245 gram
noten
17 gram
suiker/zoetstoffen
76 gram
specerijen
3,5 gram
plantaardige olie
60 gram
melk
257 gram
eieren
28 gram

*gebaseerd op cijfers Dutch Soy Coalition

Wilt u vlees bij de maaltijd dan moet u dus uitgaan van deze cijfers.

Voor meer informatie over vlees:
www.eerlijkovervlees.nl
www.voedingscentrum.nl
www.milieucentraal.nl


Vis

Ook vis is niet opgenomen in de Wereldmaaltijd. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst is er sprake van een sterke overbevissing, waardoor de hoeveelheid vis per hectare sterk vermindert. Verder is slechts een deel van de vis afkomstig uit de zeevisserij. Het andere deel komt uit de 'aqua cultuur', een soort intensieve viskwekerij. Het gros van bijvoorbeeld de zalm die op de markt komt, is afkomstig uit Schotland en Noorwegen, waar zalm 'geproduceerd' wordt in mastodontkwekerijen. Voor deze vorm van intensieve visindustrie is veel visvoer nodig: voor 1 kg zalm zo'n 5 kg vismeel. Vismeel is bovendien vaak afkomstig uit verre landen zoals Peru. Het komt tot stand via het vermalen van kleine vissoorten die lokaal gevangen worden met behulp van hightech industriële schepen, met alle sociaal-ecologische gevolgen van dien: lokale vervuiling, overbevissing, verdringing van lokale vissers, enz.

Wilt u meer weten over verantwoord gevangen vis kijk dan op:
www.wnf.nl
www.goedevis.nl
www.noordzee.nl