Home

Het berekenen en verkleinen van de eigen voetafdruk is een uitstekende manier om uitdrukking te geven aan de intentie te komen tot een eerlijker verdeling. Het vormt in feite de eerste stap op weg naar eerlijk delen op wereldschaal. Wilt u snel weten hoe uw persoonlijke voetafdruk eruit ziet, dan kunt u een zgn. quick scan uitvoeren. Op de internetsite www.voetenbank.nl vindt u meer informatie, tips en ideeën en een uitgebreid programma om uw persoonlijke voetafdruk te meten.De Voedsel Voetafdruk geeft aan hoeveel energie en ruimte ons voedingspatroon van de aarde vergt.
Door 15 vragen te beantwoorden kunt u snel uw persoonlijke
Voedsel Voetafdruk berekenen.

www.voedselvoetafdruk.nl

 Voetafdruk
Wereldmaaltijd

De wetenschappers prof. William Rees en dr. Mathis Wackernagel, auteurs van het boek ‘our ecological footprint’, hebben een methode ontwikkeld om het beslag dat iedere wereldburger op de aarde legt in een maat uit te drukken. De hoeveelheid grond die bij een eerlijke verdeling voor iedere wereldburger beschikbaar is, hebben zij ‘de mondiale voetafdruk’ genoemd.

De mondiale voetafdruk ontstaat door de gebruiksruimte op aarde - inclusief de ruimte die de natuur nodig heeft om te overleven - te delen door het aantal wereldburgers. De mondiale voetafdruk is nu 18.000 m² ofwel 1,8 ha.

De voedselvoetafdruk

De voedselvoetafdruk is dat gedeelte van de voetafdruk dat betrekking heeft op ons voedingspatroon. Hier gaat het om het ruimte- en energieverbruik dat de productie van het voedsel vraagt. Ook het doen van boodschappen, het bewaren en koken van voedsel en het afval dat wordt geproduceerd, worden meegenomen in de voedselvoetafdruk. Het handige aan de voedselvoetafdruk is dat alle aspecten van het voedingspatroon worden samengebracht in één maat die aangeeft welke druk iemands voedingswijze op het milieu uitoefent.

Waar een voetafdruk van 1,8 ha per persoon staat voor een duurzame levensstijl, staat een voedselvoetafdruk van 0,9 ha voor een duurzaam voedingspatroon.

De Belgische organisatie Ecolife, die actiemodellen op maat ontwikkelt en uitvoert, heeft voor Stichting WereldDelen de voetafdruk van de ingrediënten van de Wereldmaaltijd berekend en bekeken in hoeverre de Wereldmaaltijd binnen duurzame grenzen blijft. De berekening van Ecolife levert het volgende beeld op van de voetafdruk van de Wereldmaaltijd.

Omschrijving

hoeveelheid
gram

voetafdruk
m
² kg

voetafdruk
m
²
dag

tarwe
267
11,86
3,17
rijst
282
11,46
3,23
maïs
345
7,42
2,60
gerst
53
12,94
0,68
granen overig
61
15,23
0,93
aardappelen
147
2,53
0,37
knol/wortelgewassen overig
164
7,59
1,24
soja
101
14,21
1,44
peulvruchten overig
27
42,76
1,15
groenten
423
3,47
1,47
fruit
247
5,02
1,24
noten
17
33,93
0,58
suiker/zoetstoffen
76
7,26
0,55
specerijen
3,5
27,9
0,10
plantaardige olie
60
57,38
3,44
melk
288
3,1
0,89
eieren
28
28,65
0,80
       
Voetafdruk
ingrediënten
   
23,88
Om de totale voetafdruk te berekenen moet ook rekening worden gehouden
met de milieu-impact van
koken, vervoer en afval
     
(1) Voetafdruk keuken
   
3,59
(2)Voetafdruk vervoer
   
1,59
(3) Voetafdruk afval
   
1,63
       
Voetafdruk Wereldmaaltijd totaal
   
30,69

Voor de gemiddelde Belg zijn deze cijfers respectievelijk (1) 4,49 (2) 1,21 (3) 1,05

De totale voetafdruk van de Wereldmaaltijd komt uit op 30,69 m² per persoon per dag of 1,12 ha. per jaar. Dat is 0,22 ha. boven de duurzame grens van 0,9 ha.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de Wereldmaaltijd laat zien wat er wereldwijd wordt geproduceerd. Evenwel: Het kan best met minder. Immers: De hoeveelheid voedsel die een Wereldmaaltijd vertegenwoordigt, is méér dan voldoende voor een werkende volwassen man per dag. Wordt rekening gehouden met het gegeven dat het merendeel van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen, kinderen, ouderen en baby's, die veel minder voedsel nodig hebben, dan is duidelijk dat er zonder problemen binnen duurzame grenzen gebleven kan worden.

De Wereldmaaltijd gaat uit van een maaltijd zonder vlees en vis.
110 gram vlees per dag geeft een extra voetafdruk van 0,2 ha. op jaarbasis.
55 gram vis per dag geeft een extra voetafdruk van 0,19 ha. op jaarbasis.
Als iedereen elke dag vlees en/of vis zou eten zou dat de draagkracht van de aarde overschrijden.