Home


Vorm een groepje en bepaal bedoeling, inhoud en doelgroep van de Wereldmaaltijd.
Bespreek de volgorde
van de avond,
bijvoorbeeld:

- aankomst met muziek
- welkomstwoord + uitleg
verloop van de avond
- soep
- inhoudelijk intermezzo
- hoofdgerecht
- inhoudelijk intermezzo
- toetje
- gedicht of korte,
toepasselijke tekst
- koffie + informeel napraten

VOORBEELDEN

>> Genieten van biologische Wereldmaaltijd

>> Wereldmaaltijd drukt eters met de neus op feiten,
maar blijft (h)eerlijk

>> Welkomswoord
Wereldmaaltijd
ATD-vierde wereldOrganiseer je eigen Wereldmaaltijd

Een Wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame maaltijd waarin per persoon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan beschikbaar zijn bij een eerlijke voedselverdeling wereldwijd.

Met de hoeveelheden die elke dag voor elke wereldbewoner beschikbaar zijn, is een lekkere maaltijd te bereiden. In veel plaatsen in Nederland is al zo'n Wereldmaaltijd geserveerd.
Via de AKTIEAGENDA van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling kunt u zien waar en wanneer er Wereldmaaltijden worden georganiseerd. Tal van organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkeling, milieu, de Derde Wereld, gemeenten, vrouwenorganisaties of particulieren namen het initiatief. De Wereldmaaltijd kan een goede aanleiding zijn om stil te staan bij de oorzaken van honger en voedseltekorten.

Tijdens het nuttigen van de Wereldmaaltijd kunnen bepaalde elementen van voedsel, zoals herkomst, vervoer, teeltwijze of (eerlijke) handel onderwerp van gesprek vormen. Onder het eten kunnen de deelnemers hierover met elkaar op een informele manier van gedachten wisselen.
Ook kan aandacht worden gevraagd voor een specifiek project of initiatief. U kunt ook een spreker uitnodigen om iets te vertellen over de Wereldmaaltijd of een discussie te leiden over de achtergronden van het wereldvoedselvraagstuk.

Deelnemers werven

Deelnemers voor een Wereldmaaltijd kunnen worden ‘geworven’ in eigen kring, via persoonlijke uitnodigingen of via een openbare oproep (poster, folder, krant, huis-aan-huisblad, verenigingsblad, kerk-, school- of buurtkrant...)

Nieuwe samenwerking

De Wereldmaaltijd kan ook fungeren ter versteviging van contacten binnen bestaande organisaties of samenwerkingsverbanden (bedrijf, wereldwinkel, vereniging, kerk, studiegroep of platform).
Of de maaltijd kan de aanleiding vormen tot nieuwe vormen van samenwerking.

Netwerk verbreden

Voor groepen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking, milieu en/of Lokale Agenda 21 is de Wereldmaaltijd een methode bij uitstek om het eigen netwerk te verbreden. Nodig ook plaatselijke politici, winkeliers, ondernemers en mensen uit het onderwijs uit, of organiseer een Wereldmaaltijd voor de gemeenteraad.

Op school

Vanwege het sterk educatieve karakter is het organiseren van een Wereldmaaltijd ook goed toepasbaar in het onderwijs. Praten over de mondiale voedselverdeling, het uitrekenen, samenstellen, bereiden van een Wereldmaaltijd, en het samen eten, bieden volop leerstof voor vakken als economie, maatschappij-oriëntatie of huishoudkunde. Enkele horecaopleidingen organiseren ieder jaar al een Wereldmaaltijd.

Kortom: de Wereldmaaltijd biedt een concrete mogelijkheid om in een informele sfeer en op smakelijke wijze met anderen van gedachten te wisselen over de wereldvoedselverdeling.